RC klub Kramolín
Dnešní datum: 02. 06. 2023  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Weblinks  

Galerie

Tojice - 12.10.2008 - 4
RallyCross
zobrazení: 1563
známka: 0


* Elektrická měření – část druhá …

Vydáno dne 19. 03. 2011 (27613 přečtení)

… aneb jak to máme měřit ?

Motto: … Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam dá hřebíky, vyhoří a může začít od píky …

No, motto ne přímo se k tématu vztahující, ale mám ho rád, nakonec vyjadřuje i to, že pokud víme, co děláme (tedy v našem případě měříme), tak se „ … nám nic nestane …“ :-) Takže, měřáky k ruce, budeme měřit – předpokládám použití digitálních multimetrů (nebo jednoúčelových digitálů), měření ručkovými přístroji má spoje specifika a požadavky.

Druhá část se bude týkat toho, jak kterou veličinu správně měřit, nejen proto, abychom dostali nějaké relevantní výsledky, ale také, abychom něco nepokazili či „nezahořeli“ … Základy a definice známe z minule, takže teď je užijeme v praxi … Jen pro doplnění – barevné značení měřících vodičů je většinou červená – černá, červená je pro „plus“ či „živý“ vodič, černá pro minus nebo „zem“.


NAPĚTÍ „U“ [V]
– měříme voltmetrem (Vmetr)

Požadavky na měření – Vmetr musí mít velký vstupní odpor, aby svým proudem neovlivňoval obvod

Označení svorek – V („plus pól u DC, „živý“ vodič u AC), COMM (minus, zem u DC, zem u AC)

Měření – napětí měříme mezi dvěma body s rozdílným potenciálem (viz definice), tedy laicky řečeno „paralelně“ (fuj, jako elektrikář toto označení nemám rád !), příkladem např. mezi plus a minus akubaterie. Při zapojení Vmetru jinak se nic nestane, max. nebude zařízení fungovat (velký vstupní odpor).

Poznámka - máme-li na displeji zápornou hodnotu (u ss napětí), máme měřící kabely obráceně, tedy „V“ na minusu a „COMM“ na plusu … :-)

Příklad měření napětí multimetry

měření napětí 12V DC měření napětí 230V AC
měření napětí klešťovým Ametrem (multimetrem)


Schema zapojení voltmetru v el. obvodu při měření napětí

schema zapojení voltmetru
PROUD „I“ [A]
– měříme ampermetrem (Ametr), klešťovým Ametrem nebo mVmetrem na bočníku (vysvětlíme jindy)

Požadavky na měření – Ametr musí mít malý vstupní odpor, aby úbytkem napětí na svém odporu neovlivňoval obvod

Označení svorek – A („plus pól u DC, „živý“ vodič u AC), COMM (minus, zem u DC, zem u AC)

Měření – proud měříme mezi zdrojem a spotřebičem (viz definice), tedy laicky řečeno „v sérii“ (fuj, jako elektrikář toto označení také nemám rád !), příkladem např. mezi akubaterií a spotřebičem (žárovka, motor apod). Při zapojení Ametru jinak (např. jako Vmetr) dojde k průchodu vysokého proudu (laicky zkratu) a v lepším případě se přepálí pojistka (v měřáku, ve zdroji apod.), v horším případě (aku bez dodatečné ochrany apod.) dojde k „zahoření“ či „zakouření“ (malý vstupní odpor Ametru) – a jsme vlastně u toho motta ….

Poznámka – proud „teče“ od plusu k minusu, takže, máme-li na displeji zápornou hodnotu (u ss proudu), „teče“ nám proud obráceně …

Příklad měření proudu multimetry

měření proudu žárovky 12V měření proudu odporu 10ohm
měření proudu klešťovým Ametrem (multimetrem)


Schema zapojení ampérmetru v el. obvodu při měření proudu

schema zapojení ampérmetru
ODPOR „R“ [Ω]
- měříme ohmmetrem (Ωmetr), nebo výpočtem z U a I

Požadavky na měření – Ωmetr prakticky provádí výpočet ve vzorci ohmova zákona (R=U/I), tedy napájí obvod známým napětím (většinou 9V ze své baterie) a měří protékající proud – čím menší proud, tím větší odpor (a obráceně) – proto při rozpojených měřících vodičích máme na displeji nekonečno (over atd.). Pozor, klasickým Ωmetrem měříme činný odpor !

Označení svorek – Ω a COMM, polarita nerozhoduje, vyhodnocuje se absolutní hodnota proudu (bez jeho směru)

Měření – odpor měříme na spotřebiči (rezistor, žárovka apod.) (viz definice) a zásadně bez napětí – v lepším případě by nám přítomnost napětí ovlivňovala výsledky, v horším případě by něco mohlo „zahořet“ … Potřebujeme-li měřit „pod napětím“ nebo impedanci, opatříme si měřák, který to umí a nebo změříme proud a napětí a odpor vypočteme – má to však svoje „špecifiká …“.

Příklad měření odporu multimetrem

měření odporu multimetremSchema zapojení voltmetru a ampérmetru v el. obvodu při měření pro výpočet odporu

schema zapojení Ametru a Vmetru pro výpočet odporu
VÝKON „P“ [W]
- měříme wattmetrem (Wmetr), nebo výpočtem z U a I

Požadavky na měření – Wmetr prakticky provádí výpočet ve vzorci pro výkon (obecně P=U.I), tedy násobí změřené napětí hodnotou změřeného protékajícího proudu – měřící přístroj musí měřit obě veličiny najednou! Podle stejného vzorce můžeme výkon i sami spočítat – musíme jen vědět, počítáme-li činný nebo zdánlivý výkon a tak …. :-)

Označení svorek – V, A a COMM, polarita by neměla nerozhodovat, vyhodnocuje se absolutní hodnota proudu a napětí – záleží na měřáku …

Měření – výkon měříme na fungujícím zařízení (nebo zařízení v chodu) a má to také svoje „špecifiká …“.

Příklad měření voltmetrem a ampérmetrem při měření pro výpočet výkonu

měření U a I pro výpočet výkonu žárovky měření U a I pro výpočet výkonu rezistoruPříklad měření výkonu multimetrem – malá poznámka: bohužel, tento „klešťák“ měří proud až od 3A, takže zobrazené měření je špatně …

měření výkonu klešťovým Ametrem (multimetrem)Schema zapojení voltmetru a ampérmetru v el. obvodu při měření pro výpočet výkonu

schema zapojení Ametru a Vmetru pro výpočet výkonu
FREKVENCE „f“ [Hz]
- měříme měřičem frekvence (Hzmetr), nebo osciloskopem

Požadavky na měření – Hzmetr měří frekvenci měřeného napětí, připojuje se tedy jako Vmetr (střídavý Vmetr), většinou to umí jen multimetr vyšších tříd nebo osciloskopy.

Označení svorek – V a COMM, polarita nerozhoduje.

Měření – frekvenci měříme pod napětím a má to svoje „špecifiká …“.

Příklad měření frekvence „síťového napětí“ multimetrem

měření kmitočtu napětí 230V AC
KAPACITA
akumulátoru „C“ [Ah] - měříme spec.měřičem nebo to umí některé nabíječe

Požadavky na měření – počítá se náboj, který je násobkem proudu a času, např. nabíjecí proud za dobu nabíjení. Je-li proud stále stejný, stačí jej vynásobit příslušným časem, mění-li se proud, je potřeba složitějších výpočtů.

Označení svorek – A a COMM, polarita rozhoduje (nabíjení / vybíjení apod.)

Měření – speciální přístroj (nebo modul) a chytřejší nabíječky

Příklad měření kapacity akumulátoru nabíječem Robbe PPI3

měření kapacity akumulátoru - nabíječ Robbe PPI3

Údaje o kapacitě akumulátoru Pb gel 12V 24Ah

údaje o kapacitě akumulátoru Pb gel


KAPACITA
kondenzátoru „C“ [F] - měříme spec.měřičem nebo výpočtem

Označení svorek – CAP (nebo značka kondenzátoru) a COMM, polarita většinou nerozhoduje – u elektrolytů někdy ano ….

Měření – speciální přístroj (nebo modul) a složitější měření - výpočet pro zkoumavé za domácí úkol …

Příklad měření kapacity elektrolytického kondenzátoru multimetrem

měření kapacity kondenzátoru
INDUKČNOST
cívky „L“ [H] – měříme spec.měřičem nebo výpočtem

Označení svorek – např. H a L (nebo značka cívky), polarita nerozhoduje.

Měření – speciální přístroj (nebo modul) a složitější měření - výpočet pro zkoumavé za domácí úkol …

Příklad měření indukčnosti cívky relé RLCG metrem

měření indukčnosti cívky reléA ještě nějaké „neelektrické“ veličiny, ale k elektru se vztahující:


ČAS „t“ [s]
– měříme stopkami, čítači, osciloskopy atd.

Co dodat ?

Starší, ale stále univerzální stolní stopky Pragotron

stolní stopky Pragotron
TEPLOTA „T“ [°C]
– měříme teploměry různých provedení a druhů ...., odhadujeme rukou ...

Co dodat ?

Příklad měření teploty infrateploměrem – tento je určen pro měření teploty el. přípojnic rozvaděčů

infra teploměr„Okenní teploměr“ typu „samovýroba“ s průmyslovým Pt čidlem

teploměr s Pt čidlem
OTÁČKY [ot/min]
– měříme otáčkoměry různých provedení a druhů ...., odhadujeme prostým okem ...

Co dodat ?

Optický snímač otáček – adaptér pro multimetr

adaptér pro měření otáček
A ještě nějaké „odvozené“ veličiny, k modelařině se vztahující:


„CÉČKA“
akumulátoru [A] – věříme bezmezně výrobci ... :-) :-) :-)


A na závěr dva kousky klasických ručkových měřáků proudu a napětí (Ametr, Vmetr) a jeden kousek jazýčkového (rezonančního) měřáku kmitočtu (Hzmetr) – měřáky demontované ze staršího střídače AEG (Thyrocraft 170VA) …

ručková panelová měřidla
Tak, teorie je za námi, teď už se můžeme věnovat praxi … :-)Celý článek | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

RCK hledá

Hledej na webu
Hledej na RCK


Vybrané termíny
17.09.2020: aktualizace v článku "Létejte, co se dá …"
do download přidány další informace z RCR 09/20 a odkaz na "droní" stránky s informacemi, včetně odkazu na stránky UCL, kde by se měly objevit informace o registracích a testech Létejte, co se dá ...Všechna práva pokud není uvedeno jinak si vyhražují členové RCK a užití materiálu je možné jen s výslovným souhlasem a uvedením odkazu na stránky RCK.

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Hostováno u MHServis.cz - tvorba www stránek