Jednotky a převody

Autor: MiraH <mirah@wo.cz>, Téma: Elektronika (nejen) pro modeláře, Vydáno dne: 18. 03. 2011

Ve svém článku o měření Ondra chybně předpokládá, že se každý vyzná v převodu jednotek. Já ne, já to pořád hledám. Takže malé opáčko. Není to z mé hlavy, na internetu je zdrojů dost.

Protože co není v makovici, musí být v klávesnici, používám stránky Jiřího Bureše a jeho online převodník conVERTER. Z jeho stránek je i následující tabulka na násobky a díly jednotek. Dávám ji sem jednak na doplnění k Ondrovým článků, druhak kvůli vysvětlivkám k jednotlivým veličinám.

Násobek, díl Zkr. Koeficient Poznámka
základ   1
iotta Y 1 E+24
zetta Z 1 E+21
exa E 1 E+18
peta P 1 E+15
tera T 1 E+12 Tera pochází z řeckého teras = nebeské znamení
giga G 1 000 000 000 Giga pochází z řeckého gigas = obr
mega M 1 000 000 Mega pochází z řeckého megas, megalé, mega = veliký, mohutný, četný.
kilo k 1000 Z řeckého chilioi = tisíc
hekto h 100 Z řeckého hekaton = sto. Mělo by být používáno vyjímečne.
deka da 10 Řecké slovo deka = deset. Mělo by být používáno výjimečně.
deci d 0,1 Latinské decimus = desetinna. Mělo by být používáno výjimečně.
centi c 0,01 Latinské slovo centum = sto. Mělo by být používáno výjimečně.
mili m 0,001
mikro µ 0,000 001 Z řeského mikros = malý
nano n 0,000 000 001 Nano pochází z italského nano = trpaslík
piko p 1 E-12 Piko pochází z italského piccolo = maličký
femto f 1 E-15 Femto pochází ze švédského femton = patnáct
atto a 1 E-18 Atto pochází z dánského a norského atten = osmnáct
zepto z 1 E-21
yocto y 1 E-24


Na stránkách conVERTERu najdete mnoho dalších informací o jednotkách, soustavě SI, fyzicích,.... A samozřejmě i převod jednotek určité veličiny mezi sebou.

No a to je tak vše, takže pokud potřebujete převést "rod" na "parsek", určitě si s tím poradí zmiňovaný on-line převodník.